Megosztás a Facebookon!
ÁSZF (Általános Szállítási Feltételek)

ÁSZF (Általános Szállítási Feltételek)

Más értelmű megállapodás hiányában a BITRONIX KFT. szállításaira jelen Általános Szállítási Feltételek az irányadóak.

Fogalmak;
Szállító: A BITRONIX KFT. Megrendelő: Céges vagy egyéni ügyfél, aki a BITRONIX KFT.-től írásban terméket rendel.

1. Ajánlat, megrendelés, szerződés
1.1 Ajánlat
A BITRONIX KFT. az aktuális árlistájában közzétett árakat érvényes árajánlatnak tekinti. Az árlista az új árlista megjelenéséig van érvényben. A BITRONIX KFT. fenntartja magának a jogot az árlista külön értesítés nélküli megváltoztatására.

Megrendelő kérésére egyedi ajánlatot adunk. Amennyiben ezen ajánlaton külön érvényességi határidő nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi határideje 15 nap.

1.2 Megrendelés
Megrendelést cégszerűen aláírva, írásban fogadunk el. Első megrendelés esetén az elfogadás feltétele a cégbírósági végzés és az aláíró jogosultságát igazoló aláírási címpéldány mellékelése. Minden megrendelést írásban visszaigazolunk. A saját megrendelés-visszaigazolásunkat tekintjük a kialakuló jogviszony alapjaként. Amennyiben a visszaigazolás tartalma eltér a megrendelés tartalmától, úgy visszaigazolásunk elfogadásáig a megrendelést függőben tartjuk. Ugyanakkor, ha megrendelés tartalma megegyezik a visszaigazolás tartalmával a visszaigazolásunkat elfogadottnak és szállítási szerződésnek tekintjük, amellyel minden korábbi szó- vagy írásbeli megállapodás érvényét veszti.

1.3 Keretszerződés
A felek folyamatos, hosszabb távú együttműködés esetén Keretszerződést köthetnek, amelyben a jelen Általános Szállítási Feltételektől eltérő feltételekben is megállapodhatnak. Minden nemű megállapodás érvényessége írásbeliséghez kötött.

2. Árak
2.1 Árképzés
Az általunk megadott árak (ahol ez másként jelölve nincs) nettó eladási árak, nem tartalmazzák az ÁFA-t és a telephelyünkön történő átvétellel érvényesek. Ajánlati áraink devizaárfolyamhoz (EURO) kötöttek, a kiadás napján érvényes UniCredit deviza eladási árfolyam, a vám- és illeték jogszabályok figyelembevételével lettek kalkulálva. A BITRONIX KFT. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben ezek bármelyikében kárára jelentős (2%-ot meghaladó) változás következne be, az árait a számlázáskor érvényes állapothoz igazítsa.

3 Fizetési feltételek
3.1 Fizetési mód
Előre utalás, vagy a megrendelő által a teljes vételár ÁFA-val növelt értékére nyitott akkreditív

4. Szállítási határidő, teljesítés és tulajdonjog
4.1 Szállítási határidő
A kérésre adott ajánlatok esetén az ajánlat tájékoztató jellegű szállítási határidőt tartalmaz. A várható, konkrét szállítási határidőt az általunk megküldött megrendelés-visszaigazolás tartalmazza.

4.2 Teljesítés
BITRONIX KFT. - egyéb megállapodás hiányában - a szerződéses árú rendelkezésre állásáról szóló értesítéssel teljesít. Jogosult az értesítést követő harmadik naptól kezdődően tárolási díjat felszámítani, öt (5) munkanap elteltével az árut átvettnek tekinteni, és az áru ellenértékének a megfizetését kérni.

4.3 Tulajdonjog
Az áruk, ellenértékük teljes kifizetéséig - pénzbefolyás - (beleértve az esetlegesen felmerült kamatokat és egyéb költségeket is) a szállító (BITRONIX KFT.) tulajdonát képezik.

5. Jótállás
Az általunk értékesített termékekre - ettől eltérő kötelezettségvállalás hiányában - az átadástól számított első 12 hónapra vállalunk jótállást.

A BITRONIX KFT. felelőssége nem terjed ki a szállított eszközök meghibásodásából vagy a késedelmes szállításból eredő következménykárokra. Az ilyen jellegű kockázatok ellen vagyon- vagy egyéb biztosítás kötésével a Megrendelő önállóan, saját hatáskörében jár el.

6. Nem szabályozott kérdések, jogviták
A nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felek mindent elkövetnek, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Budapest, 2003-09-18

Megosztás a Facebookon!
ÁSZF (Általános Szállítási Feltételek)